Poznaj członków Kapituły konkursowej II edycji People Innovation- Mateusz Tałpasz

April 14, 2022

Mateusz Tałpasz CEO SmartLunch Organizatora People innovation

Prezes zarządu i pomysłodawca firmy SmartLunch, kieruje nią od momentu powstania w 2014 roku. Dzięki swojej działalności ułatwia dużym firmom organizację posiłków dla pracowników oraz tworzy produkty w oparciu o metodykę Customer Development. Jego ideą jest to, aby wszyscy pracownicy mogli mieć dostęp do posiłków SmartLunch.

Dba o to aby firma dążyła w wyznaczonym kierunku zgodnie  założonymi celami  i w odpowiedzi na to czego potrzebuje rynek.

Obecnie zajmuje się głównie (wraz z  pozostałymi członkami zarządu) zarządzaniem planami inwestycyjnymi i rozwojem firmy, precyzowaniem celów przedsiębiorstwa, kontrolą płynności finansowej firmy, podejmowaniem kluczowych, strategicznych decyzji i ścisłą współpracą z szefami wszystkich działów.

Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ze specjalnościami Zarządzanie w biznesie oraz Zarządzanie projektami.

Na pytanie, dlaczego zdecydował się, aby firma SmartLunch była organizatorem głównym People Innovation odpowiada tak:

Innowacyjność jest fundamentem naszej firmy. Towarzyszyła nam, gdy rozpoczynaliśmy działalność osiem lat temu i wciąż nas napędza. Od początku chcieliśmy zmieniać kulturę jedzenia w pracy i sposób organizacji zbiorowego żywienia. Gdy rozpoczęliśmy naszą działalność, byliśmy absolutną nowością. Takiego modelu biznesowego nie było, ani w Polsce, ani za granicą. Wspomniana już wielokrotnie innowacyjność była naszym błogosławieństwem i przekleństwem jednocześnie, ale to ona pozwoliła nam zbudować 70-osobową firmę"

Podobnie jak rok temu Mateusz zasiądzie w kapitule konkursowej People Innovation i wraz z dziewiątką innych członków wybierze najlepsze projekty z obszaru kapitału ludzkiego w Polsce.